tires-913588_960_720

Мобилни пунктове ще събират стари гуми в “Красна поляна” на 19 и 20 януари

Мобилни пунктове ще събират стари гуми от домакинствата в район “Красна поляна” на 19 и 20 януари. Оттам информираха, че този петък и събота ще бъдат отворени временни стационарни пунктове на ъгъла на бул. “Вардар” с бул. “Ал. Стамболийски” и ул. “Освобождение” 25 – на паркинга югозападно от районната администрация на “Красна поляна”. На адресите, на които има разкрити пунктове, стари гуми могат да предават всички желаещи, независимо от района на местоживеене, уточниха от общината.

Това е четвъртата поредна инициатива на Столичния инспекторат, която е част от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, посочват от прес-службата на СО. Тя е насочена към намаляване на изхвърлянето на стари гуми до кофите за смет и минимизиране на възможността да бъдат изгаряни за отопление, допълниха от Столична община.

В рамките на предходните две акции, организирани в районите “Младост” и “Овча купел”, са били събрани близо 3000 гуми. Само през последния уикенд в районите “Люлин” и “Връбница” са били събрани 800, се посочва в съобщението.

construction-2578410_960_720

СО задължава строителните обекти да метат и мият наоколо

Нови изисквания за поддържане на чистота на строителните обекти се въвеждат с изменения в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Промените са насочени към намаляване на запрашаването във въздуха, както на място, при изпълнение на строително-ремонтни дейности, така и при движението на специализирана строителна техника в градската среда, и са част от мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Промените в Наредбата вече са в сила след одобрението им и от Столичния общински съвет.

Според новите изисквания възложителите и изпълнителите на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на Столична община са длъжни както да поддържат постоянно чисто на мястото на изпълнение на СМР и около него с минимум 10 метра отстояние чрез метене и миене, както и да оросяват, покриват и предприемат други мерки, необходими за недопускане отделянето на прах при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване.

Промените в Наредбата категорично забраняват замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част; поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване; допускане на разлив на места за обществено ползване на смоли, петролни продукти или други материали, вещества и химикали; замърсяването на мястото на изпълнение на СМР, както и разстоянието от него – минимум 10 метра, както и отделянето на прах, при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване.

Контролът на дейностите се извършва от Столичен инспекторат. Глобите, предвидени за нарушителите съгласно промените в същата Наредба, са в размер между 100 до 5 000 лв. за физически лица и между 700 до 20 000 лв. за фирми или еднолични търговци.

pellets-432097_960_720

Жителите на Нови Искър могат да кандидатстват за пелетни печки до 8 февруари

До 8 февруари 2018 г. жителите на район Нови Искър могат да кандидатстват за пелетни печки по проекта на Столична община за пилотно внедряване на системи за битово отопление на дървесни пелети. Инициативата е част от Програмата за подобрение качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 г.

В рамките на проекта се предвижда безвъзмездна подмяна на 30 стари домакински горивни инсталации на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови пелетни печки и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон. За получаване на екологична печка могат да кандидатстват всички жители от района, като подборът на кандидатите ще се извърши на базата на предварително разработени и одобрени от постоянната комисия по околна среда в СОС критерии за класиране. Акцент в подбора ще бъде поставен върху социалните критерии: домакинства с деца с увреждания, самотни майки, хора с ТЕЛК и др.

Изборът на район за подмяна на горивните инсталации е свързан с най-големия брой малки населени места в рамките на Нови Искър. През първите три години администрацията на района ще удостоверява, че отоплителните уреди се използват единствено с пелети.

На 16 януари 2018 г. от 19:00 часа в ритуалната зала на районната администрация в гр. Нови Искър ще се проведе информационна среща за граждани, на която ще бъдат представени подробности за значението на самия проект, както и ще бъдат указвани практични насоки за попълване на заявлението за кандидатстване.

smog-Beijing-186141_960_720

Китай наказва чиновници за подправяне на измервателни данни за смога

Китай наказа длъжностни лица в провинциите Дзянси и Хенан зарди намеса в работата на оборудването за наблюдение на замърсяването на въздуха с цел намаляване на отчитаните данни за смога, съобщи министерството на околната среда в неделя.

Китай води “война срещу замърсяването” от 2014 г. Насам. Страната се опитва да се справи с екологичните и политическите щети, причинени от повече от три десетилетия бурен икономически растеж.

Министерството на околната среда (MEP) заяви, че служители в градовете Ксиню в Дзянси и Ксинянг в Хенан са се постарали да намалят данните за емисиите чрез пръскане на вода върху сензорите за качество на въздуха. Местните власти и в двата града заявиха, че отговорните длъжностни лица са били освободени или подложени на „административни“ санкции.

„Независимо дали те отричат умишлена намеса и дали има очевидно въздействие върху данните за емисиите, пръскането на вода върху сензорите за проследяване на качеството на въздуха … нарушава нормалната дейност по наблюдение на качеството на въздуха“, заяви еко-министерството на Китай в неделя. То се опитва да създаде национална система за мониторинг на емисиите в реално време, която да спомогне за борбата срещу замърсяването и да гарантира, че правилата се прилагат в цялата страна. Това обаче е трудна задача. Правителството е принудено да се справи с масовите опити за фалшифициране на данните. Местни чиновници нерядко се опитват да манипулират измерванията.

skopje-2711294_960_720

Скопие пусна безплатен градски транспорт заради мръсния въздух

Правителството на Република Македония обяви в понеделник, 08.01.2018 г., че активира мерките за смекчаване на последиците от замърсяването на въздуха в град Скопие. Като част от плана кметът на Скопие Петре Шилегов оповести, че градският транспорт ще бъде безплатен за всички пътници до намаляване на замърсяването.

Мерките се активират след получената информация, че качеството на въздуха е влошено два поредни дена, при което концентрациите на фини прахови частици са над 200μg/m3. Такива стойности са измерени в две станции в град Скопие на 7 януари и в четири станции на 8 януари.

В тази връзка е решено:

Министерството на околната среда и физическото планиране и Министерството на здравеопазването са задължени да оповестят, че:

– бременни жени, лица над 60 години, лица с хронична астма, лица с тежък инфаркт или инсулт, независимо от тяхната възраст, са освободени от работни задължения;

– фирмите следва да реорганизират работното време на хората, които работят на открито, от 11 до 17 часа;

– забранява се за провеждане на спортни състезания и други открити прояви;

– осигуряват се условия за повишена активност на линейките, посещенията на социални служби по домовете и социалния патронаж;

Министерството на вътрешните работи:

– да вземе решение и да контролира вече въведения режим на движение за тежкотоварни автомобили, чиято крайна дестинация не е Скопие – да се използва Околовръстен път;

Обектите на местното самоуправление:

– да издават одобрения за доставка на стоки в забранените зони на движение, валидни до 7:30 часа;

– обученията на автомобилните школи да се провеждат в периода от 9:30 до 14:30 часа и след 18:00 часа;

– да се осигури или безплатен обществен транспорт или намаляване на цената на билета за градски транспорт в период на неблагоприятни климатични условия, което би било стимул за гражданите да използват обществения обществен транспорт;

– да се увеличи честотата на автобусите до всички дестинации;

– да се провежда ежедневно почистване на улици и пешеходни зони;

– да се увеличи контролът върху инспекциите на строителните площадки, пунктовете за масла и смяна на маслото.

Правителството на Република Македония задължава всички органи на държавната администрация, агенциите, фондовете, бюрата, заводите, публични предприятия и други видове държавна собственост, да ограничат до 50% използването на служебните автомобили.

А ето как изглеждат данните за замърсяването на въздуха в Скопие:

airSkopie

Данните могат да се следят тук за интервалли от по 1, 8 или 24 часа.

Информацията е подготвена със съдействието на Александра Радевска.

camera-1839998_960_720

Покана: фотоколекция „Въздухът на София“

Инициативен комитет „София – зелена столица“ отправя пoкана за участие във фотографска колекция „Въздухът на София“. Целта на колекцията е да събере кадри, илюстриращи състоянието на въздуха в столицата, през зимния сезон на 2017/2018 година. Кадрите ще бъдат събрани и изпратени до Столична община и отговорните институции, включително МОСВ, ИАОС, „Зелена София“ и др.

Свои фотоси могат да предоставят всички, които се вълнуват от темата за замърсяването на въздуха в големия град.

Колекцията не представлява конкурс, не предвижда гласуване и оценяване, нито награждаване. Стремежът на организаторите е да интензифицират диалога между гражданското общество в столицата с администрацията на Столична община и отговорните за околната среда институции с цел ускоряване на въвеждането на мерки за подобряване на качеството на въздуха.

С уважение към авторството на творците за всяка снимка поотделно ще бъде указан съответният автор.

Своите кадри качвайте тук; изпратете ни името на файла, датата и името на автора, на contacts@sofiagreencapital.org.

Анонимни снимки няма да бъдат използвани.

 

 

Общи условия – фотоkолекция „Въздухът на София“

Фотоколекция „Въздухът на София“ се организира от Инициативен комитет „София – зелена столица“ в лицето на Фондация Група Град (организатор).

Снимките следва да са свързани с темата – въздухът на София. Желателно е кадрите да са актуални – заснети през зимата на 2017/2018 година.

Участниците дават съгласието си техните фотоси:

– да бъдат публикувани онлайн в сайта sofiagreencapital.org;

– да бъдат публикувани онлайн във фейсбук страницата на ИК „София – зелена столица“;

– да бъдат включени в кореспонденцията между ИК „София – зелена столица“ и институциите, отговорни за околната среда в София – Столична община, МОСВ, ИАОС и др.

– да бъдат показвани в кампаниите на ИК „София – зелена столица“ за чистотата на въздуха, в т.ч. други видове кореспонденция с еко-институциите, публични изложби, видео-клипове и др.

Снимките ще бъдат използвани само за целта на кампанията за по-чист въздух в София.

Участието в колекцията от страна на авторите и показването на фотосите от страна на организатора е изцяло некомерсиално, не допуска редактиране и изменение на творбите и включва указване на автора по определения от него начин (име, псевдоним и др., с възможност за указване на 1 лична уеб-страница – персонален сайт, личен профил в социална мрежа).

Участниците се съгласят да предоставят на организатора своите лични данни за контакт (име, телефон, имейл адрес) за целите на обратната връзка, при условие, че техните контактни данни няма да бъдат публикувани онлайн.

Участието в колекцията не е обвързано с покупка на стоки или услуги или друго странично задължение.

Фотоси, съдържащи маркетингови материали (марки, лога и други маркетингови знаци), няма да бъдат публикувани.

Участието в колекцията е напълно доброволно и безплатно.

Изпратените кадри не трябва да съдържат или възпроизвеждат кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които:

– нарушават нормативните актове, действащи в Република България;

– са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което ги е изпратило;

– представляват търговска тайна или са със статут ограничаващ тяхното публично разпространение;

– са с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

– са неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст.

При установяване на такова нарушение организаторът незабавно ще премахва съответните материали от колекцията.

Всеки участник в колекцията може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в последния във всеки момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес: contacts@sofiagreencapital.org.

Всеки участник може да се включи с неограничен брой снимки.

Желателно е заедно с всяка снимка участникът да изпрати данни кога и къде е заснета снимката с цел сравнимост на въздушната обстановка по дати и зони.

Желателно е кадрите да бъдат с размер над 4000p хоризонтално – или повече.

gaz-analyzer

КАТ София започва да мери вредните емисии на колите

КАТ-София се сдоби със 7 газ-анализатора, с които ще измерва вредните емисии на автомобилите в столицата. Седемте газ-анализатора са закупени от Столична община и предоставени на КАТ, за да се тестват автомобилите за концентрацията на вредни емисии. Освен при регистрация на нови автомобили, газ-знализаторите ще се използват и за текущи проверки.

gaz-analyzer_02

Целта на мярката е да помогне да бъде ограничено замърсяването на въздуха в София. Според Столична община, източник на 60% от вредните емисии във въздуха са именно старите автомобили и тези без катализатори.

„Пътна полиция“ не може да откаже регистрация на автомобили, внесени от ЕС, но може да спре коли от движение при констатиране на сериозни технически неизправности, обясниха от МВР. В тази група попадат и нарушенията, свързани с екология, добавиха от ведомството. Ако новорегистрирана кола се окаже без катализатор при регистрацията, тя може да бъде спряна от движение до поставянето на подобно устройство за филтриране на вредните емисии.

gaz-analyzer_03