Любляна се отказа от идеята за изгаряне на отпадъци и предпочете по-разумния начин да се справя с тях

Как Любляна се отказа да изгаря отпадъците си

През 2012 г. Любляна обявява плановете си за изграждане на инсинератор за твърди битови отпадъци. По това време градът вече рециклира 45% от отпадъците си, но наличното пространство в депото бързо се запълва. Въпреки нарастващото противопоставяне от страна на местните жители, властите настояват, че проектът градът за изгаряне на отпадъците е най-доброто решение на проблема.

Междувременно, през 2013 г. нивото на разделно събиране се повишава до над 50%, а през 2014 г. – до 60%. В този момент възникват две дилеми:

  • Какви са границите на успешното разделно събиране?
  • Какво да прави Любляна с остатъчните отпадъци, ако не ги изгаря?

През 2014 г. неправителствената организация „Еколози без граници“ става член на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци. Организацията подготвя две посещения за словенските компании и оператори за управление на отпадъци, за да се запознаят с най-добрите практики за нулеви отпадъци.

Първото посещение е през декември 2013 г. в Контарина – европейски шампион по нулеви отпадъци в региона Венето (Италия). Градът има население от над 500 000 души. Там се рециклират над 85% от отпадъците. Остатъците са сведени до минимум от 50 кг на човек годишно. Словенската делегация наблюдава тази успешна система за разделно събиране, допълнително подкрепена от системата „плащаш повече, ако изхвърляш повече“. Експертите от Европейската мрежа за Нулеви отпадъци разясняват логистичните въпроси и мерките, които стоят зад високите нива на рециклиране.

ljubljana-1790670_960_720

При втората визита през април 2014 г. те научават за завода за възстановяване на материали и биологично третиране (ВМБТ), който надгражда традиционното механично-биологично третиране (МБТ) с цел да се извлекат допълнителни материали от остатъчните отпадъци при спазване на задълженията за предварително третиране на остатъчните отпадъци, предвидени в Директивата относно депонирането на отпадъци, без да се прибягва до термична обработка. Материалите от тези съоръжения се предават за рециклиране, включително и леката фракция.

След тези впечатления Snaga – публичното дружество, което управлява отпадъците в Любляна и в девет околни общини – и Общинският съвет на Любляна обявяват своя ангажимент към подхода Нулеви отпадъци. Те отхвърлят напълно плановете за изгаряне на боклука на града. През септември 2014 г. Любляна приема стратегия “Нулеви отпадъци”, заедно с три други пилотни общини. Това бива публично обявено в Долната камара на словенския парламент.

Любляна е обявена за Европейска зелена столица за 2016 г. Тя е единствената столица сред останалите пет финалиста без никакъв инсинератор и без никакви планове за изграждане на такъв, което й дава значително предимство пред останалите кандидати.

Любляна поема задължения за:

  • увеличаване на разделното събиране до 78% до 2025 г. и до 80% до 2035 г.;
  • намаляване на общото количество генерирани отпадъци до 280 кг. на жител годишно;
  • намаляване на остатъчните отпадъци до 60 кг до 2025 г. и 50 кг до 2035 г. годишно.
car-exhaust-1902909_960_720

Водачите на дизели в Лондон ще плащат 50% повече за паркиране в центъра

Водачите на дизелови автомобили в Лондон скоро ще трябва да плащат повече за паркиране по улиците на града, след като съветът на Уестминстър разкри плановете си да наложи допълнителна такса за целта. Решението е част от най-новите мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в британската столица.

Уестминстър ще изисква от шофьорите с дизелови коли да плащат 50% повече от общоприетата такса за паркиране в центъра, която е 4,90 лири на час. Схемата ще стартира пилотно през април. Система за автоматично разпознаване на колите според регистрационния им номер ще помага за определянето на това кои превозни средства дължат увеличената такса.

Пилотната зона, която ще обхване района Мерилебон, ще таксува само „гостуващите“ автомобили, но не и тези на местните жители. Районът се слави като един от тези с най-високо замърсяване в Лондон.

Принципът „замърсителят плаща“ цели да намали вредните емисии от превозните средства, като същевременно събраните екстра-средства ще бъдат изразходвани за инициативи за насърчаване на устойчивия транспорт, посочи съветът на Уестминстър.

„Допълнителните такси за дизеловите автомобили означават, че хората ще трябва да се замислят сериозно за използването на силно замърсяващи автомобили и да инвестират в по-чист транспорт,“ коментира общинският съветник Дейвид Харви, член на комитета по околната среда, спорта и обществото. „Това ще доведе до реална промяна в качеството на въздуха, който дишаме, и нашата околна среда“.

асфалт със знака за велоалеи

Проучване: велоалеите са голяма инвестиция в общественото здраве

Велосипедната инфраструктура осигурява 1 година живот заради качествено подобрение при цена от 1300 долара в Ню Йорк, сочи ново проучване на Колумбийския университет. Това включва удобства като велоалеи, велостоянки, обществени велосипедни сервизи.

Показателят ГЖКП – “година живот от качествено подобрение“ или “еквивалент на една допълнителна година живот в пълно здраве“ е мярка, означава добавянето на още една година към живота на човека благодарение на фактор, който представлява качествено подобрение в начина на живот.

Накратко, велосипедните алеи на Ню Йорк осигуряват 1 ГЖКП на цена 1300 долара, което е значително по-малко в сравнение с повечето други услуги на местната здравна система. За сравнение, медицински процедури като диализата осигуряват 1 ГЖКП срещу 129 000 долара.

„За велоалеите цената на 1 ГЖКП е 1300 долара, което …. е по-ниско от повечето медицински интервенции, които са налице в областта на здравеопазването“, казва съавторът на доклада д-р Бабак Мохит от Школата по обществено здарвеопазване Мейлман при Колумбийския университет. „Открихме, че все повече и повече от тези социални интервенции не са пряко свързани с медицината, но имат изключително положителен ефект върху нас, като ни дават повече години живот … Определено мисля, че има място за разширяване на велосипедните алеи, защото да вложиш 1300 долара за ГЖКП означава да купуваш много повече живот за много по-малко пари“.

Велосипедните алеи спомагат за подобряването на качеството на живот, като насърчават физическата активност и в същото време помагат за намаляване на замърсяването на въздуха.

„Стигнахме до извода, че инвестициите във велоалеи носят изключително добра стойност, тъй като едновременно се справят с множеството проблеми на общественото здраве. Инвестициите във велоалеи са по-рентабилни, отколкото по-голямата част от превантивните подходи, използвани днес,“ гласи резюмето на изследването.

Макар че проучването е направено в Ню Йорк, резултатите вероятно биха били подобни, където има велосипедни алеи.

sofia-clean-and-greeen

София – чиста и зелена – такава я искат столичани

Чиста и зелена – такава трябва да е София, според столичани. В средата на януари мнозина от тях споделиха тази своя надежда в онлайн-анкета на Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО.

Над 3400 души участваха в едноседмичната онлайн-анкета на координационния екип „Визия за София“ при Направление „Архитектура и градоустройство“ в Столична община. Анкетата постави седем въпроса пред жителите на София. Всички питания търсеха представата на столичани за бъдещето на града.

Анализът на анкетата на база най-често споменаваните, с които столичани описват представата си за София в бъдещето, бе визуализиран на „карта“ на понятията, описващи очакваното бъдеще на града. „Чиста“ и „зелена“ са най-често изолзваните думи.

От картата е видно, че свързани с екология понятия доминират речника, който описва бъдеща София: паркове, алеи, тротоари, въздух, пешеходни, зеленина, вело-алеи….

Анкетата е една от многобройните стъпки, с които координационния екип „Визия за София“ при Направление „Архитектура и градоустройство“ изследва обществените нагласи в подготовка за създаването на дългосрочна визия за развитието на столицата.

scotland-1829247_960_720

Шотландия ще засажда по 15 000 хектара нови гори всяка година

Правителството на Шотландия обяви проект на нов план за постигане на намаление с 66 на сто на емисиите на парникови газове до 2032 спрямо изходните нива от 1990 г. Своя документ кабинетът описва като „ново ниво на амбиция“ в посока справяне с климатичните промени.

Новата цел на Шотландия предвижда широкообхватни промени в секторите транспорт, логистика, отопление, енергия, селско стопанство и управление на земята. Целите, заложени в плана, отиват отвъд препоръчаното от Комитета по изменение на климата миналата година. Ако бъдат утвърдени, те ще представляват една от най-амбициозните програми за национална декарбонизация в света.

Проектът на Плана за справяне с изменението на климата определят цели, специфични за всеки сектор, до 2032г. Една от задачите е производството на електроенергия да стане изцяло нулево-въглеродно. Едновременно с това правитеслтвото има за цел да осигурява 80 на сто от битовото отопление от нисковъглеродни източници в същия срок. В сферата на транспорта целта е най-малко 40 на сто от новите леки и лекотоварни автомобили, регистрирани в Шотландия, да са ултра-нискоемисионни превозни средства – това трябва да е факт след 15 години. Наред с това правителството на Шотландия ще се стреми да възстанови 250 000 хектара торфища във влошено състояние от 2032, както и да създава по най-малко 15 000 хектара нови гори всяка година.

Шотландия вече води сред европейските страни по отношение на намаленията на емисиите на парникови газове. Страната надмина целта си за намаляване на CO2 емисиите за 2020 с шест години по-рано от предвиденото, намалявайки емисиите с 46 на сто в сравнение с нивата от 1990 г.

Проектът ще бъде подложен на обществени обсъждания и дебати в парламента в продължение на 60 дена, преди да бъде публикувана финалната му версия.

trees-691153_960_720

Манчестър засажда 3 милиона дървета през идните 25 години

Нов проект има за цел засаждането на три милиона дървета – по едно за всеки мъж, всяка жена и всяко дете – в Манчестър през идните 25 години.

Инициаторите на проекта „Град от дървета“ се надяват, че усилието им не само ще направи региона по-зелен, но и ще подобри разбирането за ползите, които дърветата носят на обществото. Това включва намаляване на стреса, подобряване на качеството на въздуха и на времето, което купувачите прекарват из търговските зони. Наред с това проектът ще изследва въпроса как дърветата могат да намалят наводненията в населените места.

Директорът на „Град от дървета“ Тони Хотерсал обясни, че схемата има три основни цели. „Първата е да засадим три милиона дървета, т.е. по едно дърво за всеки мъж, жена и дете, през следващите 25 години“, каза той. „На второ място – да се фокусираме върху управлението на съществуващите гори – защото няма смисъл от засаждането на нови гори, ако не можем да управляваме тези, които вече имаме“. Третата част от проекта е свързана с насърчаването на жителите на града да се ангажират много повече с естествената среда – със засаждане на дървета и управление на зелените области. Целта е по този начин да се създаде широко обществено разбиране за ползите, които дърветата и горите носят на обществото.

„Работим съвместно с партньори и собственици на земя, за да идентифицираме парцелите, подходящи за засаждане на дървета“, обясни Хотерсал. Проектът включва всички възможности – разширяване на съществуващите гори, свързване на горски масиви, изграждане на изцяло нови гористи зони. Засаждането на дървета по протежение на улиците се ползва с особено внимание.

По същество проектът „Град от дървета“ в Манчестър цели да повиши осведомеността сред обществеността и политиците относно ролята, която дърветата могат да играят за подкрепа и подобряване на градското развитие.

„По отношение на здравето … горите могат да направят велики неща от гледна точка на намаляването на замърсяването на въздуха … [и] могат да помогнат за намаляване на шумовото замърсяване. Те могат също така да направят градовете ни по-устойчиви на климатичните промени – както благодарение на … намаляването на ефекта на градския топлинен остров, така и чрез намаляване на риска от наводнения“.

mountains-1662288_960_720

Норвегия основа фонд за борба с обезлесяването – с 400 млн. долара

Норвегия направи нова, решителна стъпка към справянето с обезлесяването, свързано със селското стопанство. Страната основа фонд, който има за цел да вложи 400 милиона долара до 2020 година в дейности намаляване на обезлесяването на тропическите гори и подпомагане на устойчивото земеделие.

Фондът има за цел да даде тласък на инвестициите в селскостопански дейности, които възпират обезлесяването. Парите ще се канализират към страни, които вече работят по спиране на унищожението на горите и торфищата.

Норвегия ще вложи 100 милиона долара във фонда. Плановете са останалите 300 милиона долара да бъдат вложени от други двустранни и многостранни донори заедно партньори от частния сектор. Производителят на потребителски стоки Unilever веднага стана първият частен дарител, който даде 25 милиона за фонда за следващите пет години. Заедно с фирмата към фонда се присъединиха и други големи компании-производители на потребителски стоки като Carrefour, Marks & Spencer, Mars, Metro, Nestle.

„Бъдещето на планетата ни зависи от нашата обща способност да опазваме и възстановяваме горите и едновременно с това да увеличаваме селскостопанското производство, за да отговорим на нарастващите глобални нужди“, каза премиерът на Норвегия Ерна Солберг в изявление. „Чрез този фонд ние ще работим с горските стопанства, частния сектор и гражданското общество, за да осъществим целта си по иновативни начини.“

Селското стопанство е един от най-големите обезлесители в световен мащаб. Около 2,3 милиона квадратни километра гори са унищожени в периода между 2000 и 2012 г. – за да бъде превърната огромна част от тази земя в обработваеми територии.

Фондът, основан от Норвегия, има за цел да защити около пет милиона хектара гори по света. За целта той ще работи с представители на земеделския сектор за разработване на методи за увеличаване на производството на база съществуващата обработваема земя и предприемане на допълнителни мерки за защита на застрашените гори. Надеждата е, че този ход ще привлече около 1,6 млрд. долара инвестиции в решения за земеделие, което щади горските масиви, до 2020 г.

madrid gran-via-968932_960_720

Мадрид забранява автомобилите по главната си улица

Посетете Гран Виа в Мадрид след 3-4 години и няма да можете да видите нито една кола, дори и да искате.

Това обещание дойде от кмета на Mадрид Мануела Кармена тази седмица. То стана факт след продължителен дебат за бъдещето на главната улица на града. В интервю по радиото Кармена потвърди, че от 2019 г. нататък централната улица в Мадрид ще позволява достъп само за велосипеди, автобуси и таксита.

Планът показва впечатляваща, дори плашеща амбиция. В противовес с традиционното за европейските градове в началото на миналия век, Гран Виа е изграден като зашеметяващо натоварен шест-лентов път, който прорязва сърцето на града от 1910 г. На външен вид той е повече подобен на Бродуей в Ню Йорк, отколкото на Шанз-Елизе в Париж. Шумен и натоварен, той е заобиколен от отвесните стени на високи, тромави, сложни сгради от 1920-те и 30-те години, които се извисяват от двете страни като каньон. Тази ключова градска магистрала в момента разсича града на две части. Пренасочването на автомобилния трафик от него навярно ще е сложна задача за градската управа.

За щастие Кармена вече има някои силни аргументи на своя страна. Един от тях е успехът на временното затваряне на улицата и нейните околности за девет дена – по време на дълъг низ от национални празници – миналия месец. Едно от класическите възражения срещу идеята това улицата да стане пешеходна зона със своите търговски и развлекателни площи е, че така става по-трудно за клиентите, които идват с автомобили, да стигнат до магазините. Това ограничавало броя на купувачите. В интервюто пред радиото обаче Кармена казва, че редица големи фирми с магазини по централната улица са й споделили, че оборотът им е скочил с 15% във времето, когато улицата е била затворена за коли.

Наред с това Испания вече има и друг успешен модел на подобно преобразяване: град Билбао, на чиято главна улица тротоарите са разширени към пътното платно, оставяйки само две ленти за движение на автобуси, таксита и товарни коли, зареждащи магазините.

architecture-1868696_960_720

Airbus ще има готов прототип на летяща безпилотна кола до края на годината

Airbus Group планира да тества прототип на безпилотен летящ автомобил до края на настоящата година. В компанията виждат тази технология като начин за избягване на задръстванията по градските пътища.

Миналата година Airbus формира подразделение, наречено „Въздушна градска мобилност“ (Urban Air Mobility), което проучва идеи за превоз на хора чрез летящи превозни средства. Концепцията на фирмата предвижда летяща кола, която може да вози няколко пътника и която може да бъде извикана и резервирана посредством мобилно приложение – подобно на схемите за споделени автомобили.

„Преди сто години градския транспорт започна да преминава под земята. Сега имаме необходимите технологични средства, за да го изпратим високо над земята,“ каза шефът на Airbus Том Ендерс по време на конференцията за цифрови технологии DLD в Мюнхен. Той е категоричен, че до края на настоящата година Airbus ще е готова да демонстрира превозно средство за „едноличен транспорт“.

„Ние сме в етап на експериментиране, но приемаме тази разработка много насериозно“, каза той.

Airbus смята, че летящите градски автомобили трябва да бъдат абсолютно екологично чисти, за да се избегне по-нататъшно замърсяване на и без друго задръстените и замърсени градове.

Концептуалното превозно средство би било революция в транспорта и по друга причина. Летенето в небето би намалило драстично разходите за изграждане на инфраструктури в града – пътища, магистрали, кръстовища, паркинги. „При летящите [превозни средства] няма да е нужно да се наливат милиарди в стоманобетонни мостове и пътища“, каза той.

Подобна промяна ще преобрази изцяло и самия процес на градското планиране. Огромните пространства, които сега биват заемани от колите в градските центрове, ще могат да се освободят, за да се превърнат в обществени пространства за хората.

meadow

Тирана засажда 3 милиона дървета до 2030 г.

Градският съвет на Тирана миналата седмица одобри нов план за развитието на града, наречен „Тирана 2030“. Той е дело на известните архитекти stefano boeri architetti (SBA) заедно с UNLAB и IND. Планът изглежда да е амбициозен и мащабен проект, който ще отвори нов етап в бъдещето на албанската столица.

Предложението на Стефано Боери избягва разрастването на града отвъд сегашните му граници. Проектът предвижда засаждане на „орбитална гора“ с около 3 милиона нови дървета.

Тирана ще расте по интензитет, заедно със своите исторически трасета и забележителности – булевард Дешморет е Комбит, втория и четвъртия пръстен, оста Тирана-Дуръс и др., но без да се усвояват природни територии или земеделски земи. Вместо това ще се умножават зелените площи, публичните съоръжения и обществените пространства.

Благодарение на създаването на две зелени пръстени вътре в централната зона на Тирана, подходящи за велосипедисти и пешеходци, ще се формира голям природен оазис около езерото Фарка заедно с нови зелени ивици по протежение на водните потоци. Така зелени повърхности в града ще се увеличат трикратно.

В Тирана в момента живеят около 420 хиляди души.