DSC_9537

Писмо до бъдещия кмет на София

Осемнайсет неправителствени организации, обединени в инициативата “София – Европейска зелена столица”, днес изпратиха писмо до бъдещия кмет на София и всички кандидати за кмет на столицата в местните избори през октомври 2015 г. Поводът за връчването беше празникът на София.

В него експертите на ИК “София – Зелена столица” предлагат и подробна концепция за превръщането на столицата в по-чист град с по-здравословна среда за живеене и по-малко бедствия.

“Днес, когато “поемаш руля” на милионна София, пред теб стои едно от най-тежките предизвикателства, пред които някога се е изправял градоначалник на столицата на България. Градът е по-голям от всякога, ала малцина негови жители се чувстват добре в това пространство шумно, хаотично, пълно с изнервени хора из задръстени улици и захлупено от плътна шапка смог,” започват те писмото си.

Заложените в концепцията политики и мерки могат да бъдат реализирани в краткосрочен план и да осигурят по-чист въздух с по-малко въглеродни емисии и фини прахови частици, повече възможности за връзка с природата, повече възобновяема енергия, по-малко отпадъци и по-ефективното им обработване, по-екологичен и по-удобен транспорт, повече зелени работни места, ангажират се от инициативата в съобщение до медиите.

 

Писмо до бъдещия кмет

Писмото до бъдещия кмет на столицата бе внесено в деловодството на Столична Община от 3-годишната София Браткова:

DSC_9533

…с помощта на арх. Димитър Паскалев от Група Град:

DSC_9539

DSC_9538-1

DSC_9537

DSC_9536

 

Инициатива „София – Европейска Зелена Столица“ предлага концепция как столицата да стане чист и здравословен град

София, 17 септември 2015 г. – Осемнайсет неправителствени организации, обединени в инициативата „София – Европейска Зелена Столица“, днес изпратиха писмо до кандидатите за кмет на София в местните избори през октомври 2015 г. и до бъдещия кмет на София, с което предлагат концепция за превръщането на столицата в по-чист град с по-здравословна среда за живеене и по-малко бедствия. Заложените в концепцията политики и мерки могат да бъдат реализирани в краткосрочен план и да осигурят по-чист въздух с по-малко въглеродни емисии и фини прахови частици, повече възможности за връзка с природата, повече възобновяема енергия, по-малко отпадъци, по-екологичен и по-удобен транспорт, повече зелени работни места.

София е един от градовете с най-замърсен въздух в Европа*. Не по-малък проблем е и шумовото замърсяване. Това се отразява негативно на здравето на всички нас**. Влошеното здраве заради мръсния въздух, както и липсата на достатъчно възможности за превенция, водят огромни икономически щети***.

Въпреки тези проблеми, София е избрана за Европейска столица на спорта 2017. В тази Европейска столица на спорта има твърде малко възможности за масов спорт – вело-мрежата е твърде неразвита, парковете са недостатъчни, много от зелените зони се засипват със строителни отпадъци.

Въпреки големия си потенциал, София няма имидж на зелен град в контекста на глобалното съревнование, което от своя страна се отразява на местната икономика и емиграционните процеси.

Инициативен комитет „София – Европейска Зелена Столица“ предлага решение на тези проблеми, като изготви цялостна концепция от мерки и стъпки за подобряване на градската среда. Реализацията им би направила града ни по-чист и здравословен, както и по-удобен и приятен за живеене. Само воля е нужна на Столична община, за да реализира тези стъпки и да превърне града ни в екологичен град за пример – истински зелена европейска столица. Експертите от ИК „София – Европейска Зелена Столица“ съюзиха своите компетенции за създаването на пътна карта“ за този преход. Тяхната инициатива предлага набор политики за синхронизирано екологично развитие на всички жизнени системи на града.

Ключов фактор в концепцията е активизирането на наличните природни ресурси на града ни, които са изобилни и разностранни – например близостта с планина-природен парк; планинските реки, спускащи се през града; биоразнообразието в околностите; плодородната полска земя, изобилието от слънце и др.

Концепцията предлага няколко водещи инициативи, като например засаждане на 1 000 000 дървета в зелените клинове и междублоковите пространства, провеждане на зелени коридори и еко-пътеки от центъра на София към Витоша и околностите, множество пилотни проекти за устойчиво развитие на кварталите, градско земеделие и енергийна независимост.

С приемането на предложената концепция като бъдещ план за развитие, София би имала основание и да кандидатства и шанс да спечели конкурса „Европейска Зелена Столица 2019“.

Зад инициативата „София – Европейска зелена столица“ застанаха 18 неправителствени организации, фокусирани върху различни аспекти от опазването на околната среда, обществото, градоустройството и градската среда, транспорта. В Инициативният комитет участват експерти от “Грийнпийс” – България, „Велоеволюция“, Българска соларна асоциация, Фондация ЕкоОбщност, Сдружение „Див Рошков“, Българско дружество за защита на птиците,Инициатива “Зелени релси в София”, Био Град София, Хранкооп – София, „Спаси София“, Индустриален клъстер Електромобили, Екологично Сдружение „За Земята“, Българска асоциация за електрически превозни средства, Електромобили.БГ, Сдружение Провокад, Don’t DIY, Фондация ФОРУМ, Релсов обществено транспорт, инициатива „Зеленият град“ (Асоциация на производителите на декоративни растения в България и Съюз на ландшафтните архитекти) и др. Координатор на Инициативния комитет е Група Град. Инициативен комитет „София – Европейска Зелена Столица“ остава отворен за всички граждани и организации, които в тази кауза припознаят своите цели, стремежи и идеи за устойчивото развитие на София.

 

 

(още…)

Експерти от граждански сдружения, браншови организации и НПО сформираха гражданска инициатива “София – Зелена столица”

Инициативен комитет от експерти и неправителствени организации стартира работата по формиране на платформа „София – Европейска зелена столица“. Нейната цел е да ангажира общественото и политическо внимание, енергия и ресурси за превръщането на София от един от градовете с най-влошени екологични показатели в Европа¹ в истински Еко град, следващ политика за устойчиво развитие, който да бъде пример и лидер региона.
Работата по платформата бе открита с писмо-предложение до кмета на София да внесе кандидатурата на град София за участие в конкурса “European Green Capital 2018”, организиран от Европейската комисия.
Инициативният комитет има готовност да предложи мащабна програма от мерки и проекти, които в следващите 5-7 години да преобразят както града от периферна за Европа „провинциална“ столица в зелен лидер с ярка идентичност.
Въпреки настоящото позициониране на София в класацията на европейските зелени градове на предпоследно място², неизползваните природни ресурси на града са толкова големи³, че разпознаването им и използването им могат да променят драматично позицията на София в това глобално съревнование.
Платформата, която Инициативният комитет предлага, включва:
нова градоустройствена стратегия, насочена към екологично развитие,
мащабна програма за велосипедна и пешеходна инфраструктура, споделени и електрически автомобили, интелигентно адаптивно управление на паркирането,
план за контрол на шума и замърсяването на въздуха и водите,
програми за споделена слънчева енергетика, целеви инвестиции в сектора на ВЕИ и постигане на 50% дял до 2030 г.,
програма за опазване на водите, почвите и зелените системи,
насърчаване на градска зелена икономика и зелени стартъпи,
подпомагане на градско земеделие и фермерски пазари,
програма за развитие на градски екотуризъм и развитие на връзките с Витоша,
програма за насърчаване на намаляването на отпадъците, компостиране и рециклиране.
Водеща идея на Инициативния комитет е програмата „Един милион дървета повече“. В рамките на самия град има пространство за засаждането на 1 милион нови дръвчета. Около 15 хиляди декара земи в самия град пустеят: в т.нар „зелени клинове“, в междублоковите пространства, в периферията на града. Някои са превърнати в сметища, други са територия на незаконни строежи. Програмата за масово залесяване ще подобри значително качеството на въздуха – постижение, особено ценно във време, когато София оглавява класациите на градовете с най-мръсен въздух в Европа. Наличието на повече зеленина ще доведе и до намаляване на шума – друг проблем, заради който в момента Европейската комисия води наказателна процедура срещу България. Всичко това обаче е само началото. Новите Зелените зони ще увеличат над 4 пъти парковата среда на София, ще насърчат биоразнообразието в района, давайки местообитание за птици и други диви животни, характерни за региона. Някои от тези зелени зони могат да се свържат с подстъпите на околните планини, осигурявайки зелени „коридори“ за излаз към откритата природа. Тази идея е заложена в градоустройствения план на София още през 1938 г. от плана на Мусман, който описва представите си за София като „град-градина“.
Платформата „София – Европейска зелена столица“ ще бъде представена през септември.
В Инициативният комитет участват експерти от “Грийнпийс” – България, „Велоеволюция“, Българска соларна асоциация, Фондация Екообщност, Сдружение „Див Рошков“, Българско дружество за защита на птиците,Инициатива “Зелени релси в София”, Био Град София, Хранкооп – София, „Спаси София“, Индустриален клъстер Електромобили, Екологично Сдружение „За Земята“, Българска асоциация за електрически превозни средства, Провокад, Don’t DIY и др. Координатор на Инициативния комитет е Група Град. Инициативен комитет „София – Европейска зелена столица“ остава отворен за всички граждани и организации, които в тази кауза припознаят своите цели, стремежи и идеи за устойчивото развитие на София.