1 милион дървета в София

1 МИЛИОН ДЪРВЕТА

На територията на София има пространство за залесяване на 1 000 000 нови дървета: основно в пространствата на т.нар.”зелени клинове”. Чрез масово залесяване може да се увеличат горските екосистеми на територията на града 4 пъти. Ефектът от това залесяване ще бъде благотворен за въздуха на София, водите, почвите, животинските видове, общата екологична обстановка. 1 милион дървета повече ще повлияят на здравето на населението. Природният парк Витоша ще прелеле в града….

 

Slide135935

Slide596498 Slide6 Slide270875 Slide332931 Slide495875

Инициативата “Един Милион дървета” в Лондон, Канада, към началото на 2016 г. е довела до засаждането на 270 000 дървета. Властите са изчислили, че през следващите 40 години това ще доведе до спестяване на 3,5 млн. долара от енергийни спестявания, 7,8 млн. от чист въздух и 1,1 млн. от качество на водата.

million-trees-London

 

Инициативата “Един Милион дървета” в Ню Йорк към началото на 2016 г. вече е постигнала целта си и чрез нея са засадени 1 000 000 дръвчета.