wood-1858613_960_720

Предложение за краткосрочни и дългосрочни мерки за опазване на Западен парк от сеч

Да се приложи набор от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за опазване на Западен парк и спасяването му от системно изсичане на дърветата – това предложи инициативният комитет “София – зелена столица” на Столична община и Столичния общински съвет. Предложението бе изготвено в отговор на граждански сигнали за сеч на дървета в Западния парк.

В Инициативен комитет „София -зелена столица“ постъпи съобщение от гражданин относно нерегламентирана сеч на дървета на територията на столичния Западен парк. Сигналът е заведен в Контактен център на Столична община под номер №39430/ СОА16-КЦ01-22946/ 12.12.2016. Проверка на ИК София зелена столица установи, че това не единственият сигнал за нелегална сеч на територията на Западен парк. За рязане на дървета от парка говорят още сигнал №40102/ СОА16-КЦ01-23613/ 27.12.2016 и сигнал №38757/ СОА16-КЦ01-22233/ 30.11.2016.

Хронологията на сигналите и ответните реакции на Контактен център показват, че предприетите мерки за ограничаване на нерегламентираната сеч са крайно неефективни.

Изсичането на дървета в парковете на София означава, за Столична община и за жителите на града, едновременно няколко проблема:

– унищожаването на дървесния фонд допринася за намаляването на възможностите за справяне със замърсяването на въздуха;

– продажбата на сурова дървесина за огрев допълнително допринася за влошаването на качеството на въздуха;

– унищожава се дивият живот в градската среда;

– унищожаването на дървесния фонд води до ерозия на почвите и повишава опасността от бедствия при експтремни метеорологични явления;

– продажбната на нелегално добитата дървесина означава загуба на приходи за държавния бюджет заради невнесени данъци от търговията с дървен материал.
ИК “София – зелена столица” настоява за прилагане на набор от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за прекратяване на нелегалната сеч и опазване на дървесния фонд на територията на Западен парк и парковете в София. В тази връзка предлагаме:

Краткосрочни мерки:

  • незабавно засилване на парковата охрана, в т.ч. създаване на патрулиращи екипи с особено внимание към проблематичните места на достъп на лицата, извършващи нерагламентирана сеч, до парковата растителност;

Средносрочни мерки:

  • разработване на регистър на дървесния фонд на София, с идентификационен номер за всяко дърво с прилежащ пълен опис;
  • свикване на среща с неправителствени организации, работещи с ромските общности, за идентифициране на възможните методи за насърчаване на опазването на дървесния фонд на западен парк и парковете в СО;

Дългосрочни мерки:

  • разработване на социално-екологична образователна програма за залесяване на пустеещите територии в и около Западен парк с участието на местната общност по модела „професионално обучение + създаване на заетост + обществено полезна активност“. Подобна програма би довела едновременно три положителни ефекта: развитие, вместо изсичане, на зелените територии на София; създаване на заетост и поминък за малоимотни и безработни граждани; професионално обучение на безработни граждани с потенциал за бъдеща професионално реализация и развитие в перспективната област на зелените услуги.

Предложението е изпратено в Столична община до Йоана Христова, зам.-кмет направление ”Зелена система, екология и земеползване”, Кристина Лазарова, директор на диирекция ”Сигурност”, Ралица Стоянова, заместник-кмет направление ”Законност, координация и контрол”, Ралица Маджарова, директор дирекция ”Зелена система”, Нина Макарова, директор дирекция ”Околна среда”, Минка Йовчева, директор дирекция ”Социални дейности”, Лорита Радева, председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори в СОС, Иван Велков, зам.-председател на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори в СОС, Иван Илиев, председател на ПК по обществен ред и сигурност, Карлос Контрера, зам.-председател на ПК по обществен ред и сигурност, Малина Едрева, председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Димитър Антов, зам.-председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Ирена Анастасова, зам.-председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *