Устойчиво развитие

Програма УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Направление Цели Средства
НОВ ГРАДО-УСТРОЙСТВЕН МОДЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивен градоустройствен модел

 

 

 

 

 

 

 

 

Преминаване от статичен ОУП към динамичен интегриран електронен градоустройствен модел със зони за въздействие, времеви и инвестиционен план и обвързаност с краткосрочни и дългосрочни градски….
Изграждане на задълбочена система за оценка на устойчивостта (от технико-икономически показатели, през физически въздействия върху околната (градска) среда до степен на удовлетвореност на обитатели и посетители и обвързаност с качеството на живата) в реално време
Клъстер ЗЕЛЕНА СОФИЯ

 

 

Клъстер с участието на бизнеса, който се ангажира с конкретни ангажименти в процесите за зелено развитие на София Създаване на Клъстера и установяване на партньорство с общината.

 

 

Фондация ЗЕЛЕНА СОФИЯ

 

 

 

 

Достъпен инструмент за финансиране на зелени проекти с частично участие от общински бюджет. Фондацията ще съфинансира чрез малки грантове ВЕИ инсталации, зелени инсталации и малки зелени проекти, компости и др. Създаване на Фондацията с участие на община, бизнес и други инститиуции.

 

 

 

МАСОВ СПОРТ И ЕКОТУРИЗЪМ

 

 

 

Развитие на условия за масов спорт и екотуризъм

 

 

създаване на условия във всички зони за масов спорт: велоалеи, свързване на велоалеите в мрежа, изграждане на спортни площадки на открито, лесен и екологичен достъп до планините около София
ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилотни проекти за градско земеделие; Фермерските пазари в мрежата на Общински пазари; Стимулиране на устойчивата градска икономика и хранителна независимост, чрез насърчаване на градското земеделие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– създаване на зелен пояс около града – селскостопански и парков периметър, с пространства за див живот, както и за селскостопанска дейност, и възможност за учебно-възпитателни програми;
– финансиране изграждането и поддръжката на демонстрационни градини на различни места в града, включително в училищата;
– изкупуване на продукция на екологични производители от общински детски градини, училища, учреждения и други
– създаване на пилотна програма за подкрепа на организирането на фермерски пазари, чрез проекти или публично частни партньорства.
– осигуряване на ключови ресурси като земя, разрешителни и други;
– изграждане на визия за града като лидер в градското екологично земеделие чрез организирането на семинари, обучения, фестивали и други събития.
– Създаване на Център (или няколко такива) за градско земеделие, който да развива обучителни и демонстрационни дейности.

Имате идея какво още може да се направи за по-зелена София? Изпратете ни Вашето предложение на contacts [at] sofiagreencapital.org, заедно с данни за обратна връзка (телефон, електронен адрес), а ние ще се постараем да го включим в платформата “Зелена столица”.