Общности в действие

Програма ОБЩНОСТИ В ДЕЙСТВИЕ

раздел цели средства
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно включване на обществеността при взимането на решения в навременен етап от планирането
Подкрепа на асоциации от местни общности, които да се привлекат в поддръжка и развитие на паркове, градинки, екосисистеми, опазване на видовете и други зелени инициативи 

 

 

– Въвеждане и успешно прилагане на нови практики на широк обществен консултативен процес с предварителна оценка на въздействието от дадено значимо инвестиционно или устройствено намерение със стартиране от етап задание и задължително включващ етапа, в който се сравняват алтернативи
– Наредба и насърчителни мерки за гражданските асоциации, които се създават от местните общности с цел поддръжка на градинки, паркове, зелени системи
– Популяризиране и разширяване на програмата “Зелена София“
– Създаване и на Общинска награда за най-хубава градинка; ПР мерки за популяризиране
– Създаване на пространства, поддържани от местните общности, за семеен пикник в зелените клинове и около София чрез изграждане на постоянни барбекюта, маси и пейки, санитарен възел
– Квартални еко-акции за поддръжка на зелените системи
– Осиновяване на дърво от семейство: маркиране, сертификат
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа на екологични извънкласни занимания, образователни или документални филми и други медийни продукти за експониране на природния капитал и др

 

 

 

 

 

– Насърчаване на неформалното обучение за деца в училища и детски градини относно градското земеделие и създаване на училищни учебни градини във всяко училище
– Насърчаване на здравословното хранене чрез повишаване на интереса на децата към плодовете и зеленчуците
– Разработване и въвеждане на общинска програма за текущо образоване и приобщаване на децата от училищата към природата
– Популяризиране на мултимедийни продукти в националните медии за града и природата
– Периодични прожекции на открито на ключови места в града, детски излети/срещи в ПП Витоша с тематични образователни и развлекателни програми, др.

Имате идея какво още може да се направи за по-зелена София? Изпратете ни Вашето предложение на contacts [at] sofiagreencapital.org, заедно с данни за обратна връзка (телефон, електронен адрес), а ние ще се постараем да го включим в платформата “Зелена столица”.