Наука и изследвания

Програма НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Направление Цели Средства
АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ

 

 

 

 

 

 

Изследвания и пилотни проекти за вътрешно-градско интегриране на възобновяемата енергия, интелигентните мрежи и енергийни буфери

 

 

 

 

Финансиране на изследвания, създаване на алтернативни бизнес модели и пилотни проекти за внедряване на ВЕИ в рамките сградните обвивки (на обществените и частни сгради), публичните пространства, техническата и комунална инфраструктура, неусвоените и запустели терени на в урбанизираните и нарушени територии на Столична община
НУЛЕВО- ВЪГЛЕРОДНИ ОБЩНОСТИ

 

 

 

 

 

Създаване на „Нулево-въглеродни общности“ с обхват от 5000 домакинства (около 1/100 от жителите на СО) – квартални проекти за намаляване на разходи за енергия, рециклиране и компостиране на отпадъци, с участие на научно-изследователски звена и създаване на нови модели Финансиране на проектите за намаляване на изразходваната енергия и ресурси чрез предотвратяване на нуждата от потребление, организиране на собствено производство и съхраняване на енергия и ресурси, спомагане на повторната употреба, рециклирането и компостирането на отпадъците
ЗЕЛЕНИ СТАРЪПИ

 

 

 

 

Платформа за съвместно действие „Зелени начала“, която да вдъхне живот на 100 иновативни продукта / услуги – малки грантове на стариращи бизнеси в сферата на зелената икономика, които са свързани с иновации или иновационно развитие Привличане на партньори и рисков капитал за малки грантове на стариращи бизнеси в сферата на зелената икономика, които са свързани с иновации или иновационно развитие.
Създаване на зелен бизнес-инкубатор в рамките на Техно-парка.
ЧИСТА МОБИЛНОСТ

 

 

Превръщане на София в град на електрически и споделени автомобили

 

Изграждане на изследователски и тестови център заедно с клъстерите за електромобили, БАН, Техническия и Транспортния университети

Имате идея какво още може да се направи за по-зелена София? Изпратете ни Вашето предложение на contacts [at] sofiagreencapital.org, заедно с данни за обратна връзка (телефон, електронен адрес), а ние ще се постараем да го включим в платформата “Зелена столица”.