solar-panels-1149611_960_720

Оскъдни са изгледите да има слънчеви и зелени покриви в София

Оскъдни са изгледите скоро да има слънчеви и зелени покриви в София. Потвърждава го писмо на Столична община до Инициативен комитет „София – зелена столица“, което бе изпратено в отговор на предложение за извършване на оценка и анализ на потенциала на покривите и фасадите на сградите на територията на Столична община за инсталиране на технологични системи за добив на екологично чиста, възобновяема енергия и реализация на зелени покриви.

През септември 2017 година Инициативен комитет „София – зелена столица“ се обърна към Столична община с предложение за оценка и анализ на плоските покриви в София и фасадите на сградите от гледна точка на възможностите за инсталиране на термални соларни колектори, фотоволтаични панели, зелени площи – или комбинация от тях. Към момента огромната част от покривите в големия град представляват празни, неоползотворени пространства. Аналогично е състоянието и на празните, лишени от прозорци фасади; в най-добрия случай някои от тях се използват като рекламна площ. Всички те биха могли да произвеждат енергия за обитателите на съответните сгради и да допринесат за по-чистата околна среда.

За да се прецени доколко покривите и фасадите на сградите в София са годни за монтиране на соларни системи или изграждане на растителни масиви, те трябва да бъдат обследвани. Освен площта от значение са изложението, наклонът, ветровото натоварване и др.

Подобно проучване обаче не е възможно да се реализира от СО, гласи отговорът на направление „Инвестиции и стоителство“ при Столичната община.

До момента, 3 месеца след входирането на предложението, все още няма постъпили отговори от страна на останалите направления в СО, комисиите в Столичен общински съвет, кмета и зам.-кметовете, НАГ, „Зелена София“.

Соларни и зелени покриви – предложение от ИКСЗС

Зелени и соларни покриви – отговор от Столична Община

Една мисъл по темата “Оскъдни са изгледите да има слънчеви и зелени покриви в София

  1. Здравейте! Прочетох отговора на СО и искам да попитам, ако осъществяването на подобно проучване не е в компетенциите на направление “Инвестиции и строителство”, то в чии компетенции е? Дирекция “Архитектура и градоустройство” анализират и одобряват проекти за поставяне на реклами върху фасади и покриви, при представяне на решение от Общото събрание на собствениците. Ако хипотетично собствениците са единодушни за изграждането на соларни системи или зелени площи, не биха ли могли на същия принцип да се обърнат за експертиза към дирекцията? Какъв е механизмът?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *