solar-panels-1149611_960_720

Оскъдни са изгледите да има слънчеви и зелени покриви в София

Оскъдни са изгледите скоро да има слънчеви и зелени покриви в София. Потвърждава го писмо на Столична община до Инициативен комитет „София – зелена столица“, което бе изпратено в отговор на предложение за извършване на оценка и анализ на потенциала на покривите и фасадите на сградите на територията на Столична община за инсталиране на технологични системи за добив на екологично чиста, възобновяема енергия и реализация на зелени покриви.

През септември 2017 година Инициативен комитет „София – зелена столица“ се обърна към Столична община с предложение за оценка и анализ на плоските покриви в София и фасадите на сградите от гледна точка на възможностите за инсталиране на термални соларни колектори, фотоволтаични панели, зелени площи – или комбинация от тях. Към момента огромната част от покривите в големия град представляват празни, неоползотворени пространства. Аналогично е състоянието и на празните, лишени от прозорци фасади; в най-добрия случай някои от тях се използват като рекламна площ. Всички те биха могли да произвеждат енергия за обитателите на съответните сгради и да допринесат за по-чистата околна среда.

За да се прецени доколко покривите и фасадите на сградите в София са годни за монтиране на соларни системи или изграждане на растителни масиви, те трябва да бъдат обследвани. Освен площта от значение са изложението, наклонът, ветровото натоварване и др.

Подобно проучване обаче не е възможно да се реализира от СО, гласи отговорът на направление „Инвестиции и стоителство“ при Столичната община.

До момента, 3 месеца след входирането на предложението, все още няма постъпили отговори от страна на останалите направления в СО, комисиите в Столичен общински съвет, кмета и зам.-кметовете, НАГ, „Зелена София“.

Соларни и зелени покриви – предложение от ИКСЗС

Зелени и соларни покриви – отговор от Столична Община

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *