Потенциал

НОВИ ТЕРИТОРИИ КАТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА И БИЗНЕСА

teritories

НАСЪРЧИТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

greenroofs

ВИЗИЯ И ПЛАН ЗА СЕВЕРНИЯ ГРАД

sofia-north

ПЛАН ЗА АКТИВИРАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

waters

ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ

sdh

НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНИ ПАНЕЛНИ СГРАДИ
ПИЛОТЕН ПРОЕКТ 35 БЛОК СТУДЕНТСКИ ГРАД

BLOK35

РАЗЧУПЕН УЛИЧЕН ПРОФИЛ И ЗОНИ 30 КМ/Ч

ZONE30

НОВ ТИП ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ КЪМ ВИТОША

green-infrastructure