НИРД

Всички добре устроени градове инвестират усилено в научно-изследователска работа.

Темпът на ускорение на цивилизацията показва, че ако не инвестираме в научно-изследователска и развойна дейност, ще бъдем винаги на опашката.

RnD